Dorota Borodaj

Koordynatorka działań w ramach międzynarodowej sieci Doc Next Network, skierowanych do młodych twórców wizualnych (m.in. warsztatów programu Polska.doc. oraz projektu Remapping Europe). Realizatorka projektów poświęconych historii lokalnej (Tożsamości Odzyskane). Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim i w Instytucie Kultury Polskiej UW , oraz  animację kultury o specjalizacji filmowej. Przez trzy lata pracowała jako asystentka na Uniwersytecie Powszechnym im. J.J.Lipskiego w Teremiskach.. Absolwentka Przedszkola Filmowego w Wajda Studio. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.