Autentyzm: pracujemy nad wystawą w DSH

Trwają warsztaty wokół fotografii rodzinnych i kolażu w ramach projektu “Autentyzm- Rodzina. Archiwum. Historia”. Pracujemy ze zbiorami Domu Spotkań z Historią i przygotowujemy wystawę czasową, którą zaprezentujemy już po wakacjach.

W ę pracujemy z instytucjami kultury. Pragniemy aby były bardziej otwarte i dostępne. Dla wszystkich. Projektem “Autentyzm” wchodzimy w nowy dla nas obszar. Mamy poczucie, że tworzymy i wymyślamy nowy system pracy twórczej, w której dorośli ze spektrum autyzmu pracują warsztatowo z osobami neurotypowymi (spoza spektrum). Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze metody pracy, które obecnie sprawdzamy zostaną włączone jako stały punkt oferty edukacyjnej instytucji kulturalnych.

“Autentyzm” jest dla nas projektem szczególnym. W 2014 roku Ola Dybkowska wzięła udział w Laboratorium Pomysłów i wraz z Anią Szcześniak zrealizowały działanie “Warszawa. Taką ją widzę”. Były to warsztaty fotograficzne zakończone wystawą dla dorosłych ze spektrum autyzmu (autyzm i zespół Aspergera).

“Autentyzm”, jest swego rodzaju rozwinięciem tego projektu. Tym razem do współpracy zaproszone zostało. 22 dorosłych o bardzo zróżnicowanych pasjach i doświadczeniach – ze spektrum autyzmu i spoza – czyli tzw. neurotypowych. Zainteresowanych też tematami historii rodzinnej i fotografii.

Interdyscyplinarny zespół projektu tworzą animatorki ę (Agnieszka Pajączkowska i Alicja Szulc), edukatorki DSH (Joanna Rączka, Jadwika Kofta), terapeutki Fundacji SYNAPSIS (Olga Świeża, Aleksandra Duszczyk) i Stowarzyszenia Terapeutów (Ewelina Sochacka, Magdalena Wyszkowska-Suska) oraz Kobas Laksa – kurator wystawy.

Ideą projektu jest włączanie dorosłych ze spektrum do działań kulturalno artystycznych, w których mogą oni poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach oraz przedstawiać siebie osobom, które na codzień nie miały takiej szansy. Walczymy ze stereotypem jakby spektrum autyzmu było ścianą blokującą komunikację i integrację.

Na pierwszych warsztatach poznawaliśmy fotografie ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej i tworzyliśmy indywidualne archiwa fotograficzne, na drugich szukaliśmy połączeń między naszymi osobistymi archiwami i w parach lub małych grupach łączyliśmy je w kolaże. Ostatnie dwa warsztaty to czas pogłębiania pracy nad archiwum fotografii i indywidualnymi oraz wspólnymi kolażami, czyli tworzenie czasowej wystawy wieńczącej projekt.

Wielkim sukcesem na obecnym tapie trwania projektu jest zorganizowanie ciekawych zajęć twórczo-edukacyjnych dla tak zróżnicowanej grupy dorosłych. Sukcesem są również powstające prace. Zdaniem Kobasa Laksa “świetne”

Wystawę czasową będącą wynikiem warsztatów zaprezentujemy w Domu Spotkań z Historią tuż po wakacjach.

Równolegle sam zespół projektu się rozwija i edukuje w zakresie pracy z osobami ze spektrum oraz animowania grupy mieszanej. Wspierają nas terapeutki z Fundacji Synapsis (Olga Świeża, Aleksandra Duszczyk) i Stowarzyszenia Tarapeutów (Ewelina Sochacka, Magdalena Wyszkowska-Suska).

 

Dowiedz się więcej: http://www.autentyzm.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.