Archipelag Pokoleń: Wspieramy wolontariat osób 55+

W ostatniej edycji Archipelagu Pokoleń współpracowaliśmy z trzema warszawskimi instytucjami kultury w kierunku większego zaangażowania osób dojrzałych w wolontariat. W piątej edycji stworzymy przestrzeń dla rozwoju wolontariatu kompetencyjnego osób 55+ w naszej organizacji.

W Towarzystwie “ę” od 13 lat pracujemy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, prowadząc działania animacyjne i społeczne. Wspieramy rozwój animatorów, lokalnych liderów i pracowników sektora kultury. Jedną z podstaw naszej działalności jest wspieranie aktywności osób starszych, relacji międzypokoleniowych i rozwijanie pasji.

Przygotujemy zespół 30 wolontariuszy 55+ do pracy społecznej w obszarze kultury tworzonej dla i ze społecznością lokalną Warszawy. Wypracujemy i przetestujemy model stałej współpracy Towarzystwa “ę” z wolontariuszami.

Z grona uczestników naszych warszawskich działań wyłoniła się grupa 10 wolontariuszy, która stanowi grupę inicjatywną wolontariatu 55+. Osoby te stworzyły Klub Ambasadorów i mentorów rówieśniczych, którzy będą docierać do nowych wolontariuszy.

Dodatkowo do projektu zaprosimy 20  nowych wolontariuszy 55+  i 10 młodych studentów,wolontariuszy, którzy włączą się w realizację projektów wolontariackich i współpracę z osobami 55+.

 

Projekt współfinansuje m.st Warszawa.