Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest pomysłodawcą i organizatorem projektu „Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury” – kursu edukacyjno-szkoleniowego przeznaczonego dla dyrektorów i pracowników (animatorów) 10 instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zainteresowanych rozwijaniem strategii instytucji pod kątem działań społeczno-kulturalnych skierowanych do osób starszych i grup międzypokoleniowych. Program kursu realizowany jest w terminie 01.09.2016 – 30.09.2017. Projekt „Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury” jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o projekcie: http://archipelagpokolen-kadrykultury.e.org.pl.

Projekt „Archipelag Pokoleń. Kadry Kultury” realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Partnerem kursu jest Mazowiecki Instytut Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.