Archipelag Pokoleń 2014 – formularz zgłoszeniowy

Formularz nie działa w Twojej przeglądarce. Spróbuj skorzystać z innej przeglądarki np. Mozilla Firefox (pobrać ją możesz tutaj)
Imię *
Nazwisko *
Płeć *
K M
Wiek *
Telefon *
Email *
Miejsce zamieszkania *
1500
1. Napisz nam coś o sobie? Gdzie pracowałeś, czy zajmowałeś się jakąś działalnością poza pracą? *
1500
2. Napisz nam o swoich zainteresowaniach? Jak lubisz spędzać czas wolny? Co w kulturze interesuję Cię najbardziej? *
1500
3. Dlaczego chcesz wziąć udział w kursie "Archipelag Pokoleń"? Czego się spodziewasz? Czego chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć? Jakie są Twoje oczekiwania? *
1500
4. Skąd dowiedziałaś/dowiedziałeś się o kursie "Archipelag Pokoleń"?*
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu Archipelag Pokoleń (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. z 2002 Dz. U. Nr 101, poz. 926).
Wyślij