Ambasadorzy 60+ : współpraca międzypokoleniowa i aktywne działanie

Od ponad 8 lat w projektach Towarzystwa “ę” działamy na rzecz współpracy międzypokoleniowej. Zgromadziliśmy wokół siebie wielu sojuszników, ludzi aktywnie działających na rzecz ważnych społecznie celów.  W tym gronie, ważne miejsce zajmują animatorzy 60+, osoby dojrzałe, które poprzez swoją aktywność, otwartą postawę – przełamują stereotypowe myślenie, dzielą się swoim doświadczeniem i refleksjami z obszaru współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej w ramach Klubu Ambasadorów.

Pod koniec września zorganizowaliśmy Europejski Warsztat Współpracy Międzypokoleniowej, na którym spotkali się przedstawiciele organizacji pracujących z osobami starszymi i grupami międzypokoleniowymi w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy z obszaru działań międzypokoleniowych, wspólne wypracowanie materiałów, które posłużą upowszechnieniu dobrych praktyk i zbioru scenariuszy działań. Podczas Warsztatu wraz z przedstawicielami Klubu, animatorami zrzeszonymi wokół sieci Latających Animatorów Kultury i zagranicznymi gośćmi przeprowadziliśmy otwarte targowisko działań międzypokoleniowych. Wśród tematów konsultacji znalazły się m.in. działania obywatelskie, wolontariat w kulturze, praca wokół wspomnień, diagnoza i otwieranie organizacji na działania międzypokoleniowe oraz działania na rzecz osób zależnych i ich opiekunów.

 
fot. K.Szuba