Creating the world where people with passion can act for themselves and for others.
KPacholak__MG_2427
Antonina Jeżewska
członkini zespołu "Seniorzy w akcji" (urlop macierzyński)
antonina.jezewska@e.org.pl
Menedżerka kultury, absolwentka Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej. Producentka wydarzeń społeczno-kulturalnych i projektów filmowych, związana z Towarzystwem „ę” od 2012 roku. Członkini zespołu "Seniorzy w akcji".. Lubi ludzi, niecodzienne sytuacje i jasną komunikację.
KPacholak__MG_5223
Angela Zielińska
dyrektorka operacyjna
angela.zielinska@e.org.pl
Dyrektor Operacyjna Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Coach. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim, W Towarzystwie "ę" odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne oraz nadzorowanie ogólnopolskiego konkursu grantowego "Seniorzy w akcji" i działania wspierające Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów.
karolina
Karolina Ordynowska
menadżerka biura
karolina.ordynowska@e.org.pl
Menadżerka biura w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę". Poza pracą uczy się grafiki komputerowej. W wolnych chwilach chodzi na ściankę wspinaczkową i relaksuje się piekąc ciasta.
K.Wala
Katarzyna Wala
członkini zespołu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia"
katarzyna.wala@e.org.pl
Członkini zespołu projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia", w którym pełni funkcję Metodyczki ds. Badań i Ewaluacji. Etnografka, animatorka, badaczka jakościowa, specjalizuje się w badaniach typu design research (badaniach zakorzenione w procesach projektowych - Design Thinking, Service Design Thinking). Od 2012 roku zaangażowana w działanie Sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury.
KPacholak__MG_7171
Marcin Górecki
koordynator
marcin.gorecki@e.org.pl
Koordynator projektu "UTW dla społeczności", pilotażu projektu "Tandem. Mentoring 55+" oraz tutor projektów międzypokoleniowych w programie "Seniorzy w Akcji". Od kilku lat zajmuje się partycypacją obywatelską, włączaniem społecznym i edukacją o prawach człowieka. Zachwyca się umysłem Hanny Arendt, książkami Olgi Tokarczuk i muzyką Afryki.
KPacholak__MG_5017
Katarzyna Polak
koordynatorka
katarzyna.polak@e.org.pl
Członkini zespołu projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia". Od kilku lat angażuje się w projekty społeczne, najchętniej z zakresu edukacji, integracji, promowania czytelnictwa. W wolnych chwilach podróżuje i uczy się języków obcych.
MAdamiec_KPacholak__MG_2580 (1)
Maria Adamiec
koordynatorka
maria.adamiec@e.org.pl
Koordynatorka konkursu "Seniorzy w akcji" i tutorka projektów międzypokoleniowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu w  Laboratorium Psychoedukacji.  Od lat wspiera animatorów w każdym wieku w realizacji pomysłów na działania społeczne i kulturalne. W organizacjach i instytucjach kultury promuje otwartość i działania międzypokoleniowe.
MBG-portret-duze
Marta Białek-Graczyk
prezeska zarządu
marta.bialek@e.org.pl
Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", superwizorka linni Otwarty Sektor Kultury, koordynatorka programu "Zoom na domy kultury". Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.
Beata Tokarz-Kamińska
Beata Tokarz-Kamińska
członkini zarządu
beata.tokarz@e.org.pl
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", autorka i superwizorka programów społecznych dotyczących aktywizacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu  Laboratorium Psychoedukacji.  Autorka publikacji i artykułów i dotyczących  pracy z osobami starszymi.  
KPacholak__MG_0858
Karolina Śmigiel
koordynatorka
karolina.smigiel@e.org.pl
Koordynatorka edukacji medialnej, programu Polska Lab i projektu Displaced in Media w ramach Doc Next Network, producentka, menedżerka projektów kulturalnych, członek zarządu UNI-SOLO, gdzie produkuje film "Wiosna Smoków", członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez i koordynatorka projektu „Języki obce. Festiwal myśli abstrakcyjnej”, kulturoznawczyni, animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów dla menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, od lat zajmuje się edukacją filmową, produkcją wydarzeń filmowych, programuje i organizuje filmowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w kinie Muranów w Warszawie, organizatorka przeglądów i wydarzeń filmowych