„Archipelag pokoleń” – zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą uczestnicy kursu e-learningowego „Archipelag Pokoleń”? Z jakich elementów i zadań składa się kurs? Ile czasu trzeba przeznaczyć na jego przejście? Kiedy i jak się na niego zapisać? Dlaczego warto prowadzić międzypokoleniowe działania?

Podczas webinarium odpowiedziami zarówno na te, jak i szereg innych pytań, podzieliły się przedstawicielki Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”:

Beata Tokarz-Kamińska – członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, autorka programów społecznych dotyczących aktywizacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej: m.in. program dotacyjny „Seniorzy w akcji”, program tworzenia grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego, program wspierania rad seniorów „ZOOM na rady seniorów” czy inicjatywa badawcza „STOP dyskryminacji ze względu na wiek”. Ekspertka i tutorka w inkubatorze innowacji “Sieci wsparcia” w zakresie rozwoju oddolnych innowacji na rzecz osób starszych zależnych i ich rodzinnych opiekunów.  Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Socjolożka, absolwentka Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu Laboratorium Psychoedukacji. Autorka publikacji i artykułów i dotyczących metod pracy z osobami starszymi.

Noemi Gryczko – w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych odpowiada za kurs online „Archipelag Pokoleń”. Innowator. Autorka koncepcji najpopularniejszego kursu edukacyjnego na platformie iTunesU w języku polskim „Tablety w bibliotece”. Ośmiela firmy i instytucje do korzystania z bezpłatnych zasobów sieci i eksperymentowania z nowymi formami edukacyjnymi. Uważa, że mniej znaczy więcej i od 2 lat niczego nie drukuje, więcej: www.noemigryczko.com.

Webinarium prowadziła Małgorzata Dąbrowska – specjalistka ds. webinariów, konsultantka w firmie Dimpact.

Przebieg webinarium
00:00 – 03:37 Powitanie
03:38 – 19:57 Prezentacja Beaty Tokarz-Kamińskiej, pytanie na czacie, film
19:58 – 38:30 Prezentacja Noemi Gryczko, ankieta, film
38:31 – 46:38 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie


 

Materiały i linki
Nagranie webinarium
Prezentacja Beaty Tokarz-Kamińskiej
Prezentacja Noemi Gryczko
Film „Równe Babki” (https://www.youtube.com/watch?v=nkCPS-gtV7k)
***

W kursie „Archipelag Pokoleń” może wziąć udział każdy, kto interesuje się tematyką międzypokoleniowości i chce działać lub działa już na rzecz innych ludzi – np. organizując spotkania, prowadząc dyskusje, zachęcając do wspólnego spędzania czasu. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” poleca go szczególnie edukatorom, animatorom kultury, członkom uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom bibliotek publicznych i domów kultury, społecznikom i wolontariuszom. Na kurs można zapisać się wypełniając formularz: https://warsaw.typeform.com/to/zmX1QC